Par Mums

Misija:

“Sporta kubs ”Vēsma”” tika nodibināts 2015. gada 24.septembrī. Kluba galvenais mērķis ir veicināt interesi par sportu bērnos, jauniešos un ģimenē. Veicināt audzēkņu fizisko attīstību. Pievērst interesi fiziskām aktivitātēm sabiedrībā. Atbalstīt talantīgus jauniešus, pilnveidoties sporta meistarībā. Veicināt prasmes strādāt komandā, lai sasniegtu kopīgus mērķus.

Vīzija:

Sasniegt ievērojamus rezultātus sportā. Popularizēt dažādus sporta veidus. Nodrošināt kvalitatīvu un daudzpusīgu treniņu procesu.

Rekvizīti:

"Sporta klubs"Vēsma"" Biedrība
Reģ. nr.:40008242771
LV17HABA0551042583584

Jur.adrese: Brīvības gatve 420-3, Rīga, LV-1024
Tālrunis: (+371) 26817295
e-pasts: info.skvesma@gmail.com

Logo:

Galvenais logo
Galvenais logo
Futbola logo
Futbola logo

Devīze:

Vējšs rada viesuli!

Ветер рождает бурю!

Ventus procellam gignit

Dibinātāji:

Inga Asrijanca
Inga Asrijanca
Vladimirs Asrijancs
Vladimirs Asrijancs